Rentekrediet

kredietspotter
Bij Kredietspotter kunt u een voordelige lening aanvragen.

geldshop
Geldshop is een voordelige bemiddelaar in leningen.

Het rentekrediet lijkt veel op het doorlopend krediet. Tevens bij het rentekrediet heeft u de mogelijkheid om tot een vastgesteld limiet onbeperkt bedragen op te nemen. Bij een standaard doorlopend krediet vinden er tijdens de looptijd aflossingen plaats van het geld dat u opgenomen heeft. Bij het rentekrediet is deze aflossing geen verplichting. Het iedere maand betalen van de rente volstaat.

De kredietlimiet bij een rentekrediet
Bij een rentekrediet spreekt u met de kredietverstrekker een kredietlimiet af. Boven dit bedrag kunt u geen geld opnemen. Binnen het limiet staat het u vrij geld op te nemen als u wilt. U heeft geen verplichtingen wat betreft het bestedingsdoel van het opgenomen geld. rente betaalt u alleen over het bedrag dat u opgenomen heeft. U heeft bij het rentekrediet geen verplichting tot aflossing. Wel wordt van tevoren een periode vastgelegd met de kredietverstrekker voor het ontbreken van die verplichting. Na de vooraf afgesproken aflossingsvrije periode bekijkt de kredietverstrekker of u in aanmerking komt voor een nieuwe aflossingsvrije periode. Als dit niet zo is, wordt het rentekrediet omgezet in een doorlopend krediet en betaalt u per maand een bepaald bedrag aan zowel rente als aflossing. U kunt na het aflopen van de aflossingsvrije periode tevens zelf kiezen voor een vorm met aflossingen. Een aflossingsvrije periode bestaat vaak uit vijf jaar.

De looptijd van een rentekrediet
Er ligt geen maximale looptijd vast voor het rentekrediet. U kunt in principe net zolang over het afbetalen doen als nodig. Hierdoor kunt u gedurende een vrij lange tijd aan het rentekrediet, en de schulden daarvan, vast zitten. Vaak wordt om deze reden gekozen voor het rentekrediet als u weet dat u in de toekomst weer genoeg eigen geld heeft om af te lossen. Het rentekrediet wordt veel aangevraagd door bijvoorbeeld personen die net getrouwd zijn of aan het begin van hun carrière staan.

De voorwaarden bij een rentekrediet
Voor het afsluiten van een rentekrediet moet u minimaal 18 jaar zijn. De maximale leeftijd ligt in veel gevallen op 65 jaar. Daarnaast dient u een vast dienstverband te hebben om voor een rentekrediet in aanmerking te komen. Een uitkering van de sociale dienst valt hier niet onder. De rente die u betaalt is gedurende de gehele looptijd variabel en kan daardoor per maand verschillen. Net als bij overige kredieten wordt de rente bepaald door onder meer de marktrente. Doordat u gedurende een bepaalde periode niet verplicht bent af te lossen, heeft het rentekrediet de laagste maandlasten in vergelijking met overige kredieten. U kunt aan het einde van een betalingsperiode met slechts rente het geleende bedrag in één keer afbetalen.