Rekening-courant krediet

kredietspotter
Bij Kredietspotter kunt u een voordelige lening aanvragen.

geldshop
Geldshop is een voordelige bemiddelaar in leningen.

Een rekening-courant krediet is een lening dat ook wel bekend staat als ‘ rood staan’. Als u een betaalrekening hebt dan kunt u tot een bepaalde limiet geld opnemen. Deze limiet wordt de kredietlimiet genoemd. Als u een betaalrekening hebt met een limiet van €1000,- dan kunt u nog €1000,- opnemen als er geen geld op de rekening meer staat. Alles wat u opneemt is een schuld aan de bank. U kunt zelf bepalen wanneer u het krediet opneemt of afbetaald.

Het doel van een rekening-courant krediet
Een rekening-courant krediet is ervoor bedoeld om u tijdelijk te helpen. Het kan problemen met kortlopende financieringsbehoeften voorkomen doordat u extra geld op kunt nemen. Als u schommelingen hebt in uitgaven en inkomsten dan kan het krediet ervoor zorgen dat het verschil tijdelijk wordt opgevangen.

Kenmerken rekening-courant krediet
Bij een rekening-courant krediet betaalt u alleen voor wat u opneemt. Als u geld opneemt dan betaalt u alleen rente over het geld dat u hebt opgenomen en de dagen dat u het hebt gebruikt. De rente van een rekening-courant krediet is meestal variabel. Dat betekent dat de rente afhankelijk is van de rente op de geldmarkt en vaak aan schommelingen onderhevig is. Hoeveel u kunt opnemen hangt af van uw inkomen. Een rekening-courant krediet wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven.