Kun je rente aftrekken van een lening?

kredietspotter
Bij Kredietspotter kunt u een voordelige lening aanvragen.

geldshop
Geldshop is een voordelige bemiddelaar in leningen.

De rente is niet voor iedere lening af te trekken. Het is niet mogelijk als het om een krediet gaat dat niet bedoeld is om een verbetering van de woning te betalen of de woning zelf. Alleen een lening die gebruikt wordt voor aanschaf, verbeteren of onderhoud van een eigen woning komt in aanmerking voor renteaftrek.

Hoe het werkt

Het was in het verleden mogelijk om de rente van alle kredieten af te trekken van de belasting maar vanaf 1 januari 2001 is dit niet meer mogelijk. Vanaf deze datum werden bepaalde regels gesteld aan het aftrekken van de rente waardoor veel leningen die niet meer aanmerking kwamen. De rente is niet alleen nog maar fiscaal aftrekbaar als het gebruikt wordt voor het hoofdverblijf. Er zijn vervolgens vanaf 1 januari 2013 nieuwe regels bijgekomen waarbij nog meer leningen niet meer in aanmerkingen komen. Alleen kredieten die annuïtair of lineair worden afgelost komen dan nog in aanmerking voor aftrek in box 1.

Voor het aftrekken van de rente zijn er drie voorwaarden die gesteld worden:

  • Het gaat om het hoofdverblijf van de leningnemer.
  • De lening is bedoeld voor aanschaf, verbeteren of onderhoud van de eigen woning.
  • De lening wordt annu├»tair of lineair afgelost.

Een voorbeeld van een lening die aan deze voorwaarden voldoet is een hypotheek. Een hypotheek mag gedurende een periode van 30 jaar afgetrokken worden van de belasting. Na het dertigste jaar is het niet meer mogelijk om rente af te trekken. Een hypothecaire lening vinden met een looptijd van 30 jaar is dan ook de standaard. Alleen de rente die berekend wordt over het annuitaire of lineaire deel telt mee voor de aftrek.