Geld lenen met een uitkering

kredietspotter
Bij Kredietspotter kunt u een voordelige lening aanvragen.

geldshop
Geldshop is een voordelige bemiddelaar in leningen.

Als je snel geld nodig hebt dan kan je dit oplossen door het aangaan van een lening. In de praktijk is het zo dat je meer geld kunt lenen als je een goed inkomen hebt of als je eigen vermogen hebt. Als je veel eigen geld hebt dan kun je veel geld lenen, in dat geval zal je echter niet zo snel een lening nodig hebben.

Veel mensen met een uitkering hebben dan ook de veronderstelling dat zij toch geen geld kunnen lenen en vragen dan ook geen lening aan omdat ze ervan uitgaan dat dit toch zonde van hun tijd en moeite is. Dat is niet altijd het geval, soms is het namelijk wel mogelijk om geld te lenen terwijl je een uitkering hebt.

Als je een uitkering of een laag inkomen hebt dan is het doorgaans niet handig om geld te lenen voor de aanschaf van luxe producten zoals een de nieuwste flat-screen tv of een snelle auto. Maar in sommige gevallen kan het lenen van geld nu eenmaal noodzakelijk zijn. Zo kan door het aangaan van een lening voorkomen worden dat er grotere kosten komen. Zo kan het nodig zijn om een lening af te sluiten voor de reparatie van een lekkend dak. Indien het lekkende dak niet gerepareerd wordt zal de schade aan het huis en inboedel alleen maar groter worden zodra het hard begint te regenen.

In dit artikel zullen we bespreken wanneer je voor een lening in aanmerking kan komen ondanks het feit dat je leeft van een uitkering.

Of je geld kunt lenen als je een uitkering hebt hangt af van het type uitkering welke je hebt. Bij bepaalde uitkeringsvormen kan je geen aanspraak maken op een lening terwijl dit bij andere uitkeringsvormen wel mogelijk is. Banken zijn tegenwoordig strenger geworden met het verstrekken van leningen dan in het verleden. Voor een bank is het belangrijk dat zij het geld wat zij uitlenen weer terug kunnen krijgen. En dit uiteraard het liefst met zo min mogelijk toestanden zoals het moeten sturen van aanmaningen of het inschakelen van een deurwaarder.

Bij de volgende uitkeringsvormen kan je een lening aanvragen: een WIA uitkering, een WAO uitkering, een AOW uitkering, pensioeninkomsten en bij een vaste lijfrente uitkering. Het is daarbij overigens niet zo dat je recht hebt op een uitkering als je één van deze uitkeringen ontvangt. Een bank mag altijd je aanvraag voor een lening weigeren. Veel zal afhangen van je persoonlijke omstandigheden welke de bank bij je aanvraag zal toetsen. Als je één van deze genoemde uitkeringen ontvangt dan is het in ieder geval zo dat je een goede kans maakt dat je aanvraag voor een lening gehonoreerd zal worden. Omdat uitkeringen doorgaans lager zijn dan inkomsten uit werk zal je doorgaans ook minder kunnen lenen dan iemand die in vast loondienst verbrand werkt.

Bij het beoordelen van je aanvraag van een lening zal een bank ook kijken naar je vaste uitgaven. Het verschil tussen de hoogte van je uitkering en je vaste lasten bepaald de financiële draagkracht welke je hebt. Als je lage woonlasten hebt zal je meer kunnen lenen en ook als je geen kinderen hebt zal je meer kunnen lenen.

Als je naast inkomsten uit arbeid ook een aanvullende uitkering ontvangt kan je een lening aanvragen. De bank zal dan je situatie beoordelen om te bepalen of zij een lening willen verstrekken.

Bij bepaalde uitkeringen is een lening niet mogelijk
Bij bepaalde uitkeringsvormen is, voor zover wij weten, het niet mogelijk om een lening af te sluiten. In deze gevallen kan je jezelf de moeite van het aanvragen van een lening besparen. Indien je een WW uitkering, een bijstandsuitkering, een WAJONG of een WGA uitkering ontvangt dan is het niet mogelijk om een lening te krijgen. Hierop zijn overigens wel uitzonderingen van toepassing waardoor het wel mogelijk is om een lening te verkrijgen. Als je samenwoont met iemand die een inkomen uit een vast dienstverband heeft dan kan je een lening krijgen als het inkomen van je partner mee wordt genomen in de berekeningen. Ook in het geval je naast één van deze genoemde uitkeringen nog een bron van (vaste) inkomsten of uitkeringen hebt is het mogelijk om een lening te krijgen.

 

Tags: